Samenwerken met co-bots voor flexibele en efficiënte productie

Het project de Fabriek van de Toekomst brengt in 2021 maakbedrijven uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) samen in clusters van bedrijven. Binnen dit cluster gaan we aan de slag met mens robot samenwerking. Doe alleen mee of met een collega. We letten op concurrentiegevoeligheid bij het samenstellen van een cluster.

Co-bots hebben de unieke eigenschap dat ze naast mensen kunnen werken. In een hybride productieomgeving werken mens en co-bot aan een gezamenlijk doel. In deze sessie gaan we in op hoe de taakverdeling en interactie tussen mens en co-bot zorgt voor een efficiënte samenwerking. Deze sessie gaat over dit thema en vindt plaats bij de Brainport Industries Campus in Eindhoven.

De krachtgevoeligheid van co-bots opent nieuwe mogelijkheden om ook voor kleine series krachtgevoelige processen te automatiseren. Processen zoals slijpen, schuren en polijsten, gebeuren vandaag veelal manueel in high-mix en low-volume productieomgevingen. Tijdens deze sessie kijken we welke hulpmiddelen en ontwikkelingen er zijn om deze processen ook voor kleine series kostenefficiënt te automatiseren. Deze sessie gaat over co-bots voor complexere bewerkingen en wordt georganiseerd door Sirris, de sessie vindt plaats bij Fanuc Benelux in Mechelen.

Welke thema's behandelen we?

Wissel informatie uit met kennispartners en de andere maakbedrijven uit het cluster op het gebied van co-bots in de maakindustrie.

Welke technologieën zijn er beschikbaar voor bedrijven?

hand

De taakverdeling tussen mens en robot

Wat zijn de toepassingsmogelijkheden voor co-bot’s in de productieomgeving?

Praktijkvoorbeelden van co-bot’s in de maakindustrie

chevron-with-circle-down

Implementatie co-bot’s in jouw eigen bedrijf

Is deelnemen kosteloos?

De Europese Unie (EU) ondersteunt dit project via Interreg: een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. In dit geval om de maakindustrie te ondersteunen in het innoveren van productie. Dit brengt het MKB uit de maakindustrie samen. Maakbedrijven uit Limburg, Noord-Brabant en Zeeland (Nederland) en Vlaanderen (België) doen kosteloos met ons mee.

Welke voorwaarden zijn er om mee te doen?

Er is ruimte voor tien MKB-maakbedrijven uit Zuid-Nederland en Vlaanderen. Alle deelnemers zijn verplicht om eerst een bedrijfsscan in te vullen. Dit vormt de basis om met het kenniscluster mee te doen.

Is het mogelijk om na het kenniscluster een pilotproject te starten?

Passen co-bots bij jouw onderneming? Dan brengt de Fabriek van de Toekomst je in contact met een expert van TNO.. Deze helpt om een keuze te maken voor de juiste technologie, een pilot te ontwikkelen, de pilot te evalueren en een business case op te stellen. Een pilotproject is geschikt voor organisaties die aan ons kenniscluster hebben deelgenomen. Jaarlijks voeren wij een beperkt aantal pilotprojecten uit voor mkb’ers. Wees er snel bij.

Onze kennispartners werken samen met MKB-maakbedrijven uit Limburg, Zeeland, Brabant en Vlaanderen.

KLAAR OM TE STARTEN?

Meld je direct aan

We organiseren twee bijeenkomsten in Zuid-Nederland (Limburg, Zeeland, Brabant) of Vlaanderen. Iedere deelnemer  is daarmee volledig op de hoogte van de mogelijkheden van werken met co-bots.

Voor- en achternaam*
Bedrijfsnaam*
Telefoonnummer*

We maken kennis bij BIC in Eindhoven. Hier stellen we vast welke uitdagingen er bij jou en andere deelnemers op het gebied van mens robot samnewerking zijn. Een hands-on kennismaking met diverse operator support technologieën en demonstraties in ons fieldlab. Bij een maakbedrijf in Nederland of Vlaanderen bekijken we een voorbeeld in de praktijk. We gaan na welke uitdagingen en aandachtspunten er bij de implementatie van co-bots zijn.

Wietse van Dijk
Research Scientist bij TNO